Beta-karoten

Každé krmivo obsahující rostlinné produkty přirozeně obsahuje více či méně karotenu. Další karoten, do požadovaného množství, je obvykle dodáván doplňkem.

Takzvaný betakaroten není jednoduchá a jednotná látka, vyskytuje se ve směsi příbuzných látek – karotenů, karotenoidů. Je běžnou součástí rostlinných tkání, u některých (často typicky žlutých nebo oranžových) rostlin více - mrkev, řepa, kukuřice, pšenice. V jiných méně, například brambory, rýže. Aby to nebylo jednoduché, na různé typy z této skupiny sloučenin může organismus reagovat rozdílně nejen podle genetických dispozic, ale i v různých fázích života (stádium růstu, kondice, roční doba, sluneční svit a jiné). Příjem betakarotenu pes potřebuje. Ale který z karotenoidů způsobí, že u některých jedinců požadovaná běloskvoucí srst zažloutne nebo černá chytí v létě zrzavý odstín, to se dá zjistit bohužel jen pokusem. Na stejné krmivo zareagují v tomto smyslu různě i geneticky shodní sourozenci. Stejné krmivo, které u drtivé většiny psů mimořádně podporuje zářivé vybarvení (například osvědčený Nutram u psů barev black and tan a jiných vícebarevných), může u individuálně citlivých zafungovat jinak. A naopak, jiné krmivo většinou vystavovatelů opomíjené, může vadnou pigmentaci napravit. Majitelé psů, kde je přesná pigmentace srsti a spojivek důležitá, musí vycházet ze zkušeností o konkrétním krmivu ve svém chovu. V případě mimořádných individuálních požadavků psíka buď přidat další betakarotenový doplněk nebo volit krmivo s jiným obsahem a složením této komplikované skupiny látek. Čím více se o nich ví, tím je jasnější, že krmivo vhodné pro individuálně přecitlivělého jedince s odlišnou potřebou nelze naplánovat, může se jen metodou pokusu a omylu vybrat z dobrých kompletních krmiv stejné kvalitativní třídy.

V poslední době opakovaně hledáme odpovědi na dotazy, týkajícími se betakarotenu. Nelze dojít k jinému závěru, než že to je život, biologie, proces. Stejná rostlina pěstovaná na různých místech může mít různý obsah betakarotenu. Čím horší a náročnější jsou podmínky pro její růst, tím bude obsah betakarotenu v rostlině vyšší. Čím více krmivo obsahuje rostlinných složek, tím větší je jeho obsah betakarotenu. Pokud žádá chovatel menší množství betakarotenu v krmivu, bude výhodnější používat krmiva, u nichž tvoří rostlinnou složku bramborové úsušky či rýže. Vyšší obsah betakarotenu je v pšenici, žlutá kukuřice ho má ještě více. Složení betakarotenů je proměnné, stanovovat ho přesně a opakovaně pro každou šarži jednotlivých surovin ve výrobě je neproveditelné. Navíc není znám přesně vliv jednotlivých karotenoidů na jednotlivého psa. Každé kompletní krmivo nějaký betakarotén přirozeně obsahuje, jeho přítomnost je prokazatelná dokonce i v krmivech z čistě živočišných surovin. Nelze než to vzít jako skutečnost, kterou ještě nikdo neumí změnit. U výjimečných psů, kteří mají problém s vybarvením, i když používají kvalitní krmivo, které ostatním v jejich plemeni vyhovuje, je nutné postupovat při výběru metodou pokusu – vyzkoušením krmiva z jiných surovin, ve stejné značce nebo aspoň stejné kvalitativní třídě.

Tuto surovinu obsahuje