Oves

Pes Kočka

Oves

Oves je obilnina s pro psa velmi příznivým složením, pokud se používá jako doplněk v kompletním krmivu. Ve srovnání s u nás tradičními obilovinami, jako je pšenice, ječmen, žito, případně kukuřice, má vyšší podíl nejen bílkovin, ale zejména velmi ceněného tuku. V krmivech tak působí nejen jako zdroj energie, čili materiál ke spalování, jako většina rostlinných složek. Bílkoviny a tuky ovsa mají velmi příznivé složení a využitelnost, dodávají psovi mnohé nepostradatelné a biologicky aktivní látky, zejména ze skupiny esenciálních aminokyselin.

Vysoký obsah tuku, který má vynikající dietetické vlastnosti, však s sebou nese i riziko nižší stability a odolnosti k oxidaci. (Po narušení obalu zrna tyto tuky rychle žluknou, ovesná moučka nebo ovesné vločky bez chemické stabilizace se zkazí během několika týdnů.)

Oves má také vyšší obsah vlákniny. Vláknina má odlišné vlastnosti, než u jiných obilovin. Z hlediska stravitelnosti je „měkčí“, dobře podporuje průchod tráveniny střevem i tím, že dobře váže vodu. Zároveň jsou vlákna vlákniny delší, jiným způsobem soudržná. Vyzkoušeným efektem této vlákniny je, že granule ovesnou vlákninu obsahující mají jiné mechanické vlastnosti a pokud je pes překusuje, účinně čistí zuby od usazeného povlaku, zubního plaku a v delším časovém horizontu (a v součinnosti s dalšími látkami) i od kamene.

Tradičně byl oves využíván k obohacení krmiv pro zlepšení kůže a srsti, v současnosti jsou využívány hlavně vlastnosti jeho vlákniny.

Tuto surovinu obsahuje


S2 Nutram Sound Puppy

S2 Nutram Sound Puppy

S3 Nutram Sound  Large Breed Puppy

S3 Nutram Sound Large Breed Puppy

S6 Nutram Sound Adult  Dog

S6 Nutram Sound Adult Dog

S7 Nutram Sound Small Breed Adult  Dog

S7 Nutram Sound Small Breed Adult Dog

S8 Nutram Sound Large Breed Adult  Dog

S8 Nutram Sound Large Breed Adult Dog

S10 Nutram Sound Senior  Dog

S10 Nutram Sound Senior Dog

S9 Nutram Sound Adult Lamb  Dog

S9 Nutram Sound Adult Lamb Dog

I18 Nutram Ideal Weight Control  Dog

I18 Nutram Ideal Weight Control Dog