Bílkoviny

Bílkoviny (proteiny) jsou nepostradatelnou součástí krmiva, poskytují aminokyseliny, stavební prvky, které jsou potřebné pro růst a obnovu tělních tkání. Složky aminokyselin mohou být metabolizovány k poskytnutí energie. Bílkoviny dělíme na stavební (kolagen, elastin, keratin), transportní a skladovací (hemoglobin, transferin), zajišťující pohyb (aktin, myosin), katalytické, řídící a regulační (enzymy, hormony, receptory), ochranné a obranné (imunoglobulin, fibrin, fibrinogen). Suroviny živočišného původu jsou zdrojem hodnotnějších a využitelnějších bílkovin, než rostlinné. Proto by kvalitní kompletní krmivo pro psa vždy mělo obsahovat nadpoloviční většinu živočišných surovin.