Krmivo

Zvíře přijímá krmivo, aby získalo živiny a energie potřebné k zachování života a k zajištění reprodukce. K tomu je zapotřebí, aby bylo podáváno krmivo vhodné, které zvíře ochotně přijímá a které je zdrojem vyvážené krmné dávky. Při výběru krmiva zohledňujeme kromě obsahu živin a cenové relace také další charakteristické rysy a vlastnosti krmiv. Jedná se zejména o zdravotní nezávadnost, kompletnost, chutnost, vůni, jeho vzhled, vhodnost v konkrétních životních podmínkách a stáří, uchování kvality, jednoduchost skladování a přípravy.